Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Blended learning

Akademia Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Controlling projektów inwestycyjnych - Moduł 7

Miejsce i termin:

Warszawa, 23.11.2017-14.12.2017

Centrum Golden Floor, Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a

Zgłoś się
 • Chcą mieć Państwo pewność, że przygotowywane przez Państwa analizy zawierają czytelne informacje, służące optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka finansowego?
 • Chcą Państwo otrzymać narzędzia, które ułatwią pracę i skrócą czas przygotowywania raportów i sprawozdań?
 • Zależy Państwu na podniesieniu kwalifikacji zawodowych, ale trudno Państwu ocenić, czy dostępne na rynku szkolenia i kursy gwarantują wysoki poziom merytoryczny poparty bogatym doświadczeniem prelegentów?

Zapraszamy do udziału w AKADEMII CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ - ogólnopolskim certyfikowanym kursie przygotowanym przez zespół autorski magazynu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" oraz "Finanse + Controlling".

Szkolenie skierowane jest do:

 • dyrektorów i kierowników pionów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników służb controllingowych i finansowych,
 • analityków.

4 - tygodniowy kurs obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 2 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zwierający narzędzia przydatne w pracy dyrektora finansowego, głównego księgowego, controllera
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych podczas specjalnych PANELI KONSULTACYJNYCH
 • Egzamin końcowy po zakończeniu modułu
 • Certyfikat ukończenia Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej po zaliczeniu egzaminu końcowego

UWAGA: Aby w pełni skorzystać z warsztatowej części szkoleń stacjonarnych każdy z uczestników powinien być wyposażony w laptopa z dostępem do MS Excel.

Dzięki udziałowi w kursie:

 • Ustrukturyzują Państwo wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji w obszarze finansów i controllingu
 • Wdrożą Państwo rozwiązania, które ograniczą ponoszone koszty i zminimalizują ryzyko finansowe
 • Zyskają Państwo dostęp do gotowych narzędzi, które skrócą czas przygotowania analiz i raportów
 • Efektywnie wykorzystają Państwo instrumenty controllingu finansowego do zoptymalizowania procesów w firmie

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • Połączenie praktyki controllingowej i gotowych narzędzi – nie interesują nas pomysły, które dobrze wyglądają na papierze, ale nigdy nie zostały sprawdzone w praktyce, dlatego współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy swoją wiedzę opierają na wieloletnim doświadczeniu
 • Gwarancja jakości – nad programem i przebiegiem kursu czuwa zespół autorski miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” oraz "Finanse + Controlling"
 • Opieka eksperta – w trakcie trwania kursu mają Państwo możliwość konsultacji z ekspertem prowadzącym kurs w trakcie specjalnych PANELI KONSULTACYJNYCH
 • Certyfikat ukończenia Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – kurs jest trzykrotnie tańszy od studiów podyplomowych i realizuje program dostosowany do aktualnych wymagań rynku

Cena dla obecnych prenumeratorów "Finanse + Controlling" oraz "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" wynosi 1490 zł1290 zł netto od osoby (przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego prosimy o podanie nr klienta).

Uczestnicy szkolenia w trakcie jego trwania (od 23.11 do 14.12.2017) otrzymają bezpłatny dostęp do Internetowego Serwisu Controllingu - profesjonalnej platformy zawierającej bibliotekę wiedzy niezbędnej w pracy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, controllerów, analityków finansowych.

1. Warsztaty stacjonarne: Metody i narzędzia planowania inwestycji
23 listopada 2017, Warszawa

 • Analiza potencjału strategicznego firmy
 • Prognoza przychodów ze sprzedaży
 • Prognoza kosztów operacyjnych
 • Prognoza kapitału obrotowego netto
 • Prognoza spłat kredytu
 • Budżetowanie inwestycji - ujęcie wynikowe i przepływów pieniężnych

Narzędzia na pendrivie

2. Lekcja multimedialna: Źródła finansowania projektów inwestycyjnych
30 listopada 2017

 • Leasing operacyjny a leasing finansowy jako źródło pozyskania kapitału
 • Leasing, kredyt a może środki własne – źródła finansowania inwestycji
 • Przegląd produktów inwestycyjnych

Narzędzia na pendrivie: Model do wyliczania opłat leasingowych

3. Lekcja multimedialna: Budżet projektowy
7 grudnia 2017

 • Analiza ryzyka i mapa ryzyka dla biura podróży
 • Model oceny oraz statyczne i dynamiczne wskaźniki rentowności i wykonalności projektów (EV)
 • Budżet projektowy – budżet ośrodka kosztów projektu

Narzędzia na pendrivie: Budżet projektu – gotowy formularz

4. Warsztaty stacjonarne: Ocena efektywności inwestycji
14 grudnia 2017, Warszawa

 • Ryzyko operacyjne i jego pomiar
 • Kalkulacja stopy dyskontowej zależnej od poziomu ryzyka - WACC
 • Ocena efektywności inwestycji

Narzędzia na pendrivie

 

Pendrive z dodatkowymi materiałami ze wszystkich bloków przekazany zostanie podczas drugiego szkolenia stacjonarnego, które zamyka cały moduł.

Poleć znajomym Dodaj do kalendarza
Czas trwania:

10.00-17.00

Wykładowca | Trener:

dr Dariusz Stronka i Wojciech Próchnicki

dr Dariusz Stronka - główny udziałowiec i doradca ekonomiczno-finansowy spółki DCF Dotacje-Consulting-Finanse; dr nauk ekonomicznych i wykładowca uczelni wyższych; z praktyką gospodarczą związany od 1997 roku pracując jako konsultant i doradca w wielu znaczących podmiotach gospodarczych; członek rad nadzorczych spółek akcyjnych; specjalista w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego

Wojciech Próchnicki - Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Dyrektor finansowy w firmie nazwa.pl. Trener szkoleń o tematyce: controlling, zarządzanie kosztami, zastosowanie MsExcel, MsAccess, SQL oraz VBA w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych. Autor artykułów w magazynach „Controlling”, „Szef Sprzedaży”, redaktor prowadzący „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” i redaktor naczelny "Informacja Zarządcza".

Cena:

1490 zł netto

Zgłoś się >

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska

Praktyka ustawy Prawo ochrony środowiska oraz warsztat wypełniania formularzy

Szczegóły
Blended learning

Specjalista ds. audytu wewnętrznego - kurs przygotowawczy

Standardy audytu wewnętrznego w praktyce

Szczegóły