Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Blended learning

Akademia Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Controlling personalny - Moduł 6

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj
 • Chcą mieć Państwo pewność, że przygotowywane przez Państwa analizy zawierają czytelne informacje, służące optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka finansowego?
 • Chcą Państwo otrzymać narzędzia, które ułatwią pracę i skrócą czas przygotowywania raportów i sprawozdań?
 • Zależy Państwu na podniesieniu kwalifikacji zawodowych, ale trudno Państwu ocenić, czy dostępne na rynku szkolenia i kursy gwarantują wysoki poziom merytoryczny poparty bogatym doświadczeniem prelegentów?

Zapraszamy do udziału w AKADEMII CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ - ogólnopolskim certyfikowanym kursie przygotowanym przez zespół autorski magazynu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" oraz "Finanse + Controlling".

Szkolenie skierowane jest do:

 • dyrektorów i kierowników pionów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników służb controllingowych i finansowych,
 • analityków.

4 - tygodniowy kurs "Controlling personalny" obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 2 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zwierający narzędzia przydatne w pracy dyrektora finansowego, głównego księgowego, controllera
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych podczas specjalnych PANELI KONSULTACYJNYCH
 • Egzamin końcowy po zakończeniu modułu
 • Certyfikat ukończenia Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej po zaliczeniu egzaminu końcowego

UWAGA: Aby w pełni skorzystać z warsztatowej części szkoleń stacjonarnych każdy z uczestników powinien być wyposażony w laptopa z dostępem do MS Excel.

Dzięki udziałowi w kursie:

 • Ustrukturyzują Państwo wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji w obszarze finansów i controllingu
 • Wdrożą Państwo rozwiązania, które ograniczą ponoszone koszty i zminimalizują ryzyko finansowe
 • Zyskają Państwo dostęp do gotowych narzędzi, które skrócą czas przygotowania analiz i raportów
 • Efektywnie wykorzystają Państwo instrumenty controllingu finansowego do zoptymalizowania procesów w firmie

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • Połączenie praktyki controllingowej i gotowych narzędzi – nie interesują nas pomysły, które dobrze wyglądają na papierze, ale nigdy nie zostały sprawdzone w praktyce, dlatego współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy swoją wiedzę opierają na wieloletnim doświadczeniu
 • Gwarancja jakości – nad programem i przebiegiem kursu czuwa zespół autorski miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” oraz "Finanse + Controlling"
 • Opieka eksperta – w trakcie trwania kursu mają Państwo możliwość konsultacji z ekspertem prowadzącym kurs w trakcie specjalnych PANELI KONSULTACYJNYCH
 • Certyfikat ukończenia Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – kurs jest trzykrotnie tańszy od studiów podyplomowych i realizuje program dostosowany do aktualnych wymagań rynku

Cena dla obecnych prenumeratorów "Finanse + Controlling" oraz "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" wynosi 1490 zł1290 zł netto od osoby (przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego prosimy o podanie nr klienta).

Uczestnicy szkolenia w trakcie jego trwania (od 29.09 do 20.10.2017) otrzymają bezpłatny dostęp do Internetowego Serwisu Controllingu - profesjonalnej platformy zawierającej bibliotekę wiedzy niezbędnej w pracy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, controllerów, analityków finansowych.

1. Warsztaty stacjonarne: Controlling personalny, jego zadania i cele
29 września 2017, Warszawa

 • Zadania, funkcje controllingu personalnego
 • Jak ocenić efektywność działu HR oraz zarządzania personelem – przykładowe mierniki
 • Wewnętrzne inicjatywy – czy opłaca się tworzenie wewnętrznej akademii trenerów

Narzędzia na pendrivie: Raport kosztów wynagrodzeń w Excelu

2. Lekcja multimedialna: Kapitał ludzki – alokacja, metody wyceny
6 października 2017

 • Plan personalny – pakiet rozwiązań w zakresie alokacji i wykorzystania pracy pracowników w sposób korzystny dla wyników firmy
 • Jak zbudować efektywny model premiowy – rekomendowane rozwiązania
 • Finansowe i jakościowe metody wyceny kapitału ludzkiego

Narzędzia na pendrivie: Raport stanu zatrudnienia w Excelu

3. Lekcja multimedialna: Controlling pojedynczego pracownika
13 października 2017

 • Badanie kompetencji pracowników
 • Efektywność pracowników – metody określania rzeczywistego czasu przepracowanego
 • Kontraktor czy pracownik na umowę o pracę? Składowe kosztowe poszczególnych rodzajów współpracy

Narzędzia na pendrivie: Model wyliczania efektywności pracowników

4. Warsztaty stacjonarne: Controlling personalny pracowników produkcji
20 października 2017, Warszawa

 • Normowanie i standardy czasu produkcji
 • Planowanie wielkości zatrudnienia pracowników produkcyjnych oraz osób wspierających ich pracę
 • Narzędzie do obserwowania i badania wyników pracowników produkcji oraz wspierających obszarów
 • Jak pogodzić efektywność pracy z efektywnością maszyn

 

 

Pendrive z dodatkowymi materiałami ze wszystkich bloków przekazany zostanie podczas drugiego szkolenia stacjonarnego, które zamyka cały moduł.

 

Zapytaj

Zobacz również

spotkanie branżowe

Jak lean controlling wspomaga lean enterprise

Procesy, transformacje, zmiany. Spotkanie praktyków controllingu produkcji

Szczegóły
Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły